2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 29/03

 

Z a r z ą d z e n i e  Nr 29/03
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 24.11.2003r.


 

w sprawie: maksymalnej kwoty zapasu gotówki w kasie


Z a r z ą d z a m, co następuje:

 

  1. Ustalam maksymalną kwotę zapasu gotówki w kasie w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaścietysięcyzłotych)
  2. Wartości pieniężne przechowywane są w Urzędzie Gminy Sicienko w kasecie metalowej, wyposażonej w elektroniczne urządzenie zabezpieczające.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                        Wójt Gminy Sicienko

                                                        Jan Wach

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (24 listopada 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (29 marca 2004, 08:22:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1836