2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 18/03

 

Zarządzenie nr 18/03 (35kB) word Wójta Gminy Sicienko z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy  Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 3 -

 

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji za I półrocze 2003

 

zobacz (143kB) word

 

Załącznik nr 4 -

 

Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z  zakresu administracji samorządowej za I półrocze 2003

 

zobacz (61kB) word

 

Załącznik nr 5 -

 

Wykonanie dotacji dla podmiotów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy za I półrocze 2003

 

zobacz (29kB) word

 

Załącznik nr 6 -

Zadania inwestycyjne Gminy Sicienko

Wykonanie za I półrocze 2003

 

zobacz (78kB) word

 

Załącznik nr 7 -

 

Wykonanie planu rozliczeń zakładów budżetowych z budżetem gminy za I półrocze 2003

 

zobacz (32kB) word

 

Załącznik nr 8 -

 

Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego za I półrocze 2003

 

zobacz (306kB) word

 

Załącznik nr 9 -

 

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2003

 

zobacz (34kB) word

 

Załącznik nr 11 -

 

Wykonanie planu finansowego środków specjalnych za I półrocze 2003

 

zobacz (70kB) word

 

Załącznik nr 12 -

 

Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2003

zobacz (37kB) word


 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (25 sierpnia 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (29 marca 2004, 13:26:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1500