2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 24/03

 

Z a r z ą d z e n i e  nr 24/03
Wójta Gminy Sicienko
Z dnia 30 września 2003 roku

w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o Nagrodę Wójta

Na podstawie art. 49 ust. 1, pkt. 1 ustawy karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku (Dz.U. nr 56/97)

Z a r z ą d z a m

 1. Powołanie Komisji w następującym składzie:
  • Anna Karczewska
  • Irena Mocna
  • Czesława Pinkowska
  • Anna Rychławska
 2. Do zadań Komisji należy:
  • opiniowanie wniosków o Nagrodę Wójta Gminy, w oparciu o Regulamin Nagrody Wójta z dnia 9.X.1996 roku,
  • wybór kandydatów do nagrody, w ilości odpowiadającej ilości nagród przewidzianych na dany rok
 3. Komisja przedkłada kandydatów do nagrody Wójtowi do dnia 10 października danego roku.
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                              W Ó J T

                                                              /-/ mgr Jan Wach

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (30 września 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (1 czerwca 2004, 12:03:39)

Ostatnia zmiana: Anna Iwaniuk (1 czerwca 2004, 15:39:37)
Zmieniono: korekta danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1862