2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 25/03

 

Z a r z ą d z e n i e  nr 25/03
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 16 września 2003 roku

 

w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

zobacz zarządzenie (1022kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (16 września 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (1 czerwca 2004, 12:39:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1905