2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 26/03

 

Z a r z ą d z e n i e  26/03
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 16.10.2003 roku


w sprawie: odwołania Członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
( Dz.U.Nr 147 poz. 1231 z 2002 roku)

§ 1

Odwołać Pana Waldemara Zdobycha z funkcji członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sicienku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                       W Ó J T

                                                           /-/ mgr Jan Wach

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (16 października 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (1 czerwca 2004, 12:48:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1848