2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 31/03

 

Z a r z ą d z e n i e  nr 31/03
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 28 listopada 2003 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 2/03 Wójta Gminy Sicienko z dnia 6 marca 2003 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na  2003 rok  zmienione:

  • Zarządzeniem Nr 10a/03 Wójta Gminy Sicienko z dnia 20 czerwca 2003 roku.
  • Zarządzeniem Nr 17/03 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 sierpnia 2003 roku
  • Zarządzeniem Nr 21/03 Wójta Gminy Sicienko z dnia 22 września 2003 roku

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014)
 

W ó j t   G m i n y
zarządza co następuje:


§ 1

1. Dokonać zmian harmonogramu realizacji  budżetu gminy na 2003 rok.

2. Harmonogram realizacji budżetu gminy na 2003 rok po zmianach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U z a s a d n i e n i e


W związku ze zmianą budżetu gminy na 2003 rok zaistniała konieczność zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków.

 

                                                           W ó j t

                                                             /-/ mgr Jan Wach

 

Załączniki do zarządzenia:

 

1.       Harmonogram realizacji dochodów Gminy Sicienko na 2003 rok

2.       Harmonogram wydatków Gminy Sicienko na 2003 rok

3.       Zestawienie harmonogramu dochodów i wydatków Gminy Sicienko na 2003 rok. Po zmianie.

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (28 listopada 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (1 czerwca 2004, 15:49:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1644