2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 33/03

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  33/03
Wójta Gminy Sicienko
z dnia  15 grudnia 2003 roku


w sprawie:   przekazania Radzie Gminy  Sicienko  projektu budżetu gminy na 2004 rok


Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


                            
Z a r z ą d z a m,  co następuje

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Sicienko projekt budżetu gminy na 2004 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                W Ó J T

                                                                 /-/ mgr Jan Wach


 

Załączniki:

 1. Dochody Gminy Sicienko na 2004 rok więcej... (144kB) word
 2. Wydatki Gminy Sicienko na 2004 rok więcej... (21kB) word
 3. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji na 2004 rok więcej... (73kB) word
 4. Projekt planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z zakresu administracji samorządowej na 2004 rok więcej... (36kB) word
 5. Dotacje dla podmiotów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy na 2004 rok więcej... (30kB) plik
 6. Zadania inwestycyjne Gminy Sicienko na 2004 rok więcej... (74kB) word
 7. Prognozowane kwoty długu na 2004 rok i lata następne więcej... (51kB) word
 8. Planowane spłaty zobowiązań na 2004 rok i lata następne więcej... (34kB) word
 9. Plan rozliczeń zakładów budżetowych z budżetem gminy na 2004 rok więcej... (29kB) word
 10. Plan finansowy zakładu budżetowego na 2004 rok więcej... (258kB) word
 11. Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok więcej... (40kB) word
 12. Zestawienie przychodów i rozchodów na 2004 rok więcej... (32kB) word
 13. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok więcej... (36kB) plik
 14. Plan finansowy środków specjalnych na 2004 rok więcej... (53kB) word
 15. Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Sicienko więcej... (83kB) word

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (15 grudnia 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (2 czerwca 2004, 12:02:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2147