2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 35/03

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  35/03
W ó j t a     G m i n y     S i c i e n k o
 z dnia 30 grudnia 2003 roku

 • zmieniająca Zarządzenie Nr 2/03 Wójta Gminy Sicienko z dnia 6 marca 2003 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na  2003 rok  zmienione:
  • Zarządzeniem Nr 10a/03 Wójta Gminy Sicienko z dnia 20 czerwca 2003 roku.
  • Zarządzeniem Nr 17/03 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 sierpnia 2003 roku
  • Zarządzeniem Nr 21/03 Wójta Gminy Sicienko z dnia 22 września 2003 roku
  • Zarządzeniem Nr 31/03 Wójta Gminy Sicienko z dnia 28 listopada 2003 roku
  • Zarządzeniem Nr 32/03 Wójta Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2003 roku.

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014)
 

W ó j t   G m i n y
zarządza co następuje:

§ 1

 1. Dokonać zmian harmonogramu realizacji  budżetu gminy na 2003 rok.
 2. Harmonogram realizacji budżetu gminy na 2003 rok po zmianach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                              

U z a s a d n i e n i e

W związku ze zmianą budżetu gminy na 2003 rok zaistniała konieczność zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków.

 

                                                        WÓJT

                                                      /-/ mgr Jan Wach

 

Spis załączników:

 1. Harmonogram realizacji dochodów Gminy Sicienko na 2003 rok. po zmianach
 2. Harmonogram wydatków Gminy Sicienko na 2003 rok
 3. Zestawienie harmonogramu dochodów i wydatków Gminy Sicienko na 2003 rok. po zmianie  

[Załączniki do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy w Sicienku]

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (30 grudnia 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (3 czerwca 2004, 12:09:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1833