Oferta edukacyjna szkoły na rok szkolny 2011/2012

Oprócz zajęć lekcyjnych - prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę w dobrze wyposażonej, kolorowej i zadbanej szkole - proponujemy:

 1. Projekty:

  • „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”- zajęcia  rozwijające kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne, społeczne, obywatelskie,    umiejętności uczenia się. Zajęcia są prowadzone metodą projektów edukacyjnych w grupach międzyklasowych. Projekt obejmuje kl. I – VI i  zaplanowano go na lata 2010 – 2013.
  • „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III" – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu, logopedyczne    oraz gimnastyka korekcyjna.
  • „Lepsza Szkoła” - uczestnictwo kl.IV - VI w ogólnopolskim badaniu wyników nauczania

 2. Programy i kampanie informacyjne: „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Szkoła bez przemocy”, „Klub Misia Puchatka”, „Bezpieczny Maluch”, „Bank Dziecięcych Uśmiechów”,  „Cała Polska czyta dzieciom”, „Pajacyk”, „Trzymaj formę”, „Pięć porcji warzyw i owoców”, “Nie pal przy mnie”.

 3. Programy innowacyjne:
  • Przyrodnicza innowacja pedagogiczna w kl. VI: „Krajeńskie Piranie”.
  • Harcerska innowacja pedagogiczna w kl.V: „Służba i przygoda”.
  • Artystyczna innowacja pedagogiczna w kl. II: „Pierwsze Kreski”.

 4. Zajęcia pozalekcyjne: ZHP, koło folklorystyczne „Frechowne Sznupki”, kółko flecistów, kółko wokalno-taneczne „Modre Gzubki”, koło europejskie, koło przyrodniczo-plastyczne, kółko artystyczne, szkolne koło sportowe, socjoterapia, ART.

 5. Uczestnictwo w konkursach organizowanych przez szkołę oraz instytucje zewnętrzne.

 6. Udział w wielu uroczystościach i imprezach klasowych, szkolnych i środowiskowych.

 7. Bank szkolnej pomocy „Korek” - zajęcia w klasach I – VI zwiększające szanse edukacyjne uczniów.

Aby zapoznać się z działalnością Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie zapraszamy na stronę internetową szkoły: spsamsieczno.edupage.org

metryczka


Wytworzył: Teresa Szmelter - Woźniak, Dyrektor szkoły (8 marca 2012)
Opublikował: Michalina Lar (8 marca 2012, 12:40:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4128