2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie Nr 2/04

 

Z a r z ą d z e n i e  Nr 2/04
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 8 stycznia 2004 roku

 

Działając na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. nr 56 poz. 357 z 1997 roku z późniejszymi zmianami)

 

p o w o ł u j ę

1. Komisję egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosku Pani Moniki Rode, nauczycielki zatrudnionej w Zespole Szkół w Sicienku, która ubiega się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie:

  • Anna Rychławska - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący,
  • Beata Szczęśniak - wicedyrektor Zespołu Szkół w Sicienku,
  • Teresa Myszkiewicz - ekspert z listy MENiS,
  • Aldona Szwajca - ekspert z listy MENiS
  • Tadeusz Dąbrowski - ekspert z listy MENiS

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

                                                  Wójt

                                                  mgr Jan Wach

 

 

Plik do pobrania:

Zarządzenie Nr 2/04 (177kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (8 stycznia 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (6 lutego 2004, 12:30:03)

Ostatnia zmiana: Anna Iwaniuk (11 lutego 2004, 13:49:02)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1535