2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 10/04

 

Z a r z ą d z e n i e  Nr  10 / 04
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 1 marca 2004

 

w sprawie powołania Komisji w celu dokonania pomiarów natężenia ruchu oraz wykonania prognozy natężenia ruchu na drodze gminnej Trzemiętowo – Trzemiętowo Kolonia
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r., nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984)

 

Z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję w celu dokonania pomiarów natężenia ruchu oraz wykonania prognozy natężenia ruchu na drodze gminnej Trzemiętowo – Trzemiętowo Kolonia
w składzie:

  1. Krzysztof Miękczyński
  2. Jerzy Welter  

§ 2

Komisja wykona pomiary natężenia ruchu w dniach 2, 3, 4 marzec 2004 roku natomiast prognozę natężenia ruchu w terminie do 13 marca 2004r.

§ 3

Komisja dokona pomiarów natężenia ruchu oraz wykona prognozę natężenia ruchu na drodze gminnej Trzemiętowo – Trzemiętowo Kolonia w celu załączenia powyższych dokumentów do wniosku o pomoc finansową ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                    Wójt Gminy Sicienko
 
                                                                     Jan Wach
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (1 marca 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (22 marca 2004, 09:12:04)

Ostatnia zmiana: Anna Iwaniuk (22 marca 2004, 12:41:06)
Zmieniono: poprawa tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1572