2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 8/04

 

Z a r z ą d z e n i e   8 /2004
WÓJTA   GMINY   SICIENKO
z dnia  17.01.2004 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Premiowania w  Urzędzie Gminy  w Sicienku.

Na podstawie § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin,starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33 poz. 264)

§ 1

Ustalam Regulamin premiowania  stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję  pracowników zatrudnionych w referacie gospodarczym do zapoznania się z treścią Regulaminu.

§ 3

Traci moc Regulamin Premiowania z dnia 1 kwietnia 1996 roku                      

§ 4

Regulamin Premiowania wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników.
 

 

                                    Wójt Gminy Sicienko

                                 Jan Wach
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (17 stycznia 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (22 marca 2004, 13:29:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1873