2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 9/04

 

Z a r z ą d z e n i e   9/04
WÓJTA   GMINY   SICIENKO
z dnia  17 stycznia 2004 roku

 

w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Sicienku

Na podstawie art. 129,130  Kodeksu Pracy ( jednolity tekst Dz.U. Nr 21 poz. 94 z 1998 roku z poźn.zm.)                        

u  s  t  a  l  a  m:

1.W roku 2004  dla pracowników Urzędu Gminy w Sicienku następujące dni dodatkowo wolne od pracy:
 
1.STYCZEŃ
3,10,17,24,31
 
2.LUTY
7,14,21,28
 
3.MARZEC
6,13,20,27
 
4.KWIECIEŃ
3,10,17,24
 
5.MAJ
4,8,15,29
 
6.CZERWIEC
5,12,19,26
 
7.LIPIEC
3,10,17,24,31
 
8.SIERPIEŃ
7,14,21,28
 
9.WRZESIEŃ
4,11,18,25
 
10.PAŹDZIERNIK
2,9,16,23,30
 
11.LISTOPAD
6,13,20,27
 
12.GRUDZIEŃ
4,11,18,24
        
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                    Wójt Gminy Sicienko
 
                                   Jan Wach

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (17 stycznia 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (22 marca 2004, 13:35:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1435