2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 13/04

 

 

Zarządzenie Nr 13/04

z dnia 17 marca 2004r.

 

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania    budżetu gminy za   2003 roku

 

więcej... (206kB) word

 

 

Załączniki:

 

 

 

 

Ø        Załącznik nr 1

 

 

 

Wykonanie dochodów Gminy Sicienko za 2003 rok

więcej... (290kB) word

Ø        Załącznik nr 2

 

 

 

Wykonanie wydatków Gminy Sicienko na 2003 rok

więcej... (592kB) word

Ø        Załącznik nr 3

 

 

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji za 2003 rok

 

więcej... (139kB) word

Ø        Załącznik nr 4

 

Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z zakresu administracji samorządowej za 2003 rok

 

więcej... (57kB) word

Ø        Załącznik nr 5

 

Wykonanie dotacji dla podmiotów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy za 2003 rok

 

więcej... (31kB) word

Ø        Załącznik nr 6

 

Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Sicienko na rok 2003

 

więcej... (86kB) word

Ø        Załącznik nr 7

 

Wykonanie planu rozliczeń z zakładem budżetowym za 2003 rok

 

więcej... (35kB) word

Ø        Załącznik nr 8

 

Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego za 2003 rok

 

więcej... (324kB) word

Ø        Załącznik nr 9

 

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za 2003 rok

 

więcej... (32kB) word

Ø        Załącznik nr 10

 

Wykonanie planu finansowego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2003 rok

 

więcej... (41kB) word

Ø        Załącznik nr 11

 

Wykonanie planu finansowego środków specjalnych za 2003 rok

 

więcej... (77kB) word

Ø        Załącznik nr 12

 

Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2003 rok

 

więcej... (37kB) word

Ø        Załącznik nr 13

 

Wykonanie prognozowanej kwoty długu za 2003 rok

 

więcej... (36kB) word

Ø        Załącznik nr 14

 

Wykonanie spłat zobowiązań za 2003 rok

 

więcej... (29kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (17 marca 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (14 kwietnia 2004, 08:45:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1301