2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 14/04

 

Z a r z ą d z e n i e  nr 14/04
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 17 marca 2004 roku

w sprawie: przyjęcia do realizacji strategii wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi zawartej w programie specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Sicienko na 2004 rok


Wójt Gminy Sicienko
zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Przyjąć do realizacji strategię wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi zawartą w programie specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Sicienko na rok 2004.
  2. Program stanowi załącznik na 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                              Wójt Gminy Sicienko

                                                 Jan Wach

 

Plik do pobrania:

  • Załącznik nr 1 - Program specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo opracowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku na 2004 rok. więcej... (45kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (17 marca 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (14 kwietnia 2004, 09:14:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1777