2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 16/04

 

Z a r z ą d z e n i e  nr 16/04
Wójta Gminy Sicienko
Z dnia 31 marca 2004 roku

w sprawie: wyznaczenia na obszarze gminy Sicienko liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219)


Z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

  1. Wyznaczam na terenie gminy Sicienko 19 miejsc (tj. na tablicach sołeckich) na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
  2. Tablice te znajdują się w następujących miejscowościach:  Sicienko, Wojnowo, Mochle, Szczutki, Osówiec, Pawłówek, Kruszyn, Strzelewo, Zawada, Samsieczno, Trzemiętowo, Trzemiętówko, Wierzchucinek, Nowaczkowo, Murucin, Łukowiec, Zielonczyn, Dąbrówka Nowa, Gliszcz.
  3. Dla Każdego komitetu wyborczego przeznacza się 20 cm powierzchni tablicy. Jest to uwarunkowane dużą ilością zgłoszonych już komitetów wyborczych oraz wielkością tablic.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.


                                                Wójt Gminy Sicienko

                                                  mgr Jan Wach

 

Plik do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (31 marca 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (14 kwietnia 2004, 09:24:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2253