2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 21/04


Z a r z ą d z e n i e  Nr  21/04
z dnia 18 maja 2004 roku 

w sprawie: powołania  obwodowych komisji wyborczych  w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 roku 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz.U Nr 25,poz.219 ) w związku z art 48 ust 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U nr 46 poz.499) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 roku ( Dz.U Nr 84 poz.921 z późn.zm) po rozpatrzeniu zgłoszeń komitetów wyborczych na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku 

 

Wójt Gminy Sicienko zarządza:

 

1. Powołać obwodowe komisje wyborcze w następującym składzie;
 
Obwód nr 1 z siedzibą Klub Wiejski Murucin

 1. Sławomir Radzik
 2. Zofia Cyrulewska  
 3. Artur Barczyński  
 4. Krzysztof Kowalczyk 
 5. Michał Mazur 
 6. Agnieszka Wawrzyniak 
 7. Katarzyna Pinkowska                              

Obwód nr 2 z siedzibą Szkoła Podstawowa Trzemiętowo 

 1. Weronika Gała  
 2. Anna Iwaniuk
 3. Arleta Karczewska 
 4. Dorota Brzóścikowska
 5. Artur Miękczyński
 6. Joanna Groń  
 7. Katarzyna Kluska 

Obwód nr 3 z siedzibą Szkoła Podstawowa Sicienko 

 1. Paulina Ostrowska   
 2. Iwona Ościak   
 3. Ewa Hebda
 4. Grzegorz Brzóścikowski 
 5. JolantaWalorczyk  
 6. Joanna Lewandowska   
 7. Izabela Folerzyńska  

Obwód nr 4 z siedzibą Wiejski Dom Kultury Kruszyn 

 1. Emilia Kalinowska  
 2. Maria Oczkowska
 3. Justyna Skoczek- Drojma  
 4. Bogdan Ościak 
 5. Tomasz Winiecki  
 6. Ewa Jeszka
 7. Bartłomiej Michałek

Obwód nr 5 z siedzibą Szkoła Podstawowa Wojnowo

 1. Ewa Radzik  
 2. Wiesława Strzelecka 
 3. Małgorzata Nozownik  
 4. Justyna Frańczak   
 5. Joanna Świtaj  
 6. Magdalena Twardziak  
 7. Bożena Waszczyk 

Obwód nr 6 z siedzibą Szkoła Podstawowa Samsieczno 

 1. Artur Miśkiewicz
 2. Adrian Kłonowski    
 3. Miłosz Miękczyński
 4. Marcin Brzóścikowski 
 5. Łukasz Górecki 
 6. Jacek Laskowski
 7. Katarzyna Iwaniuk

Obwód nr 7 z siedzibą Oddział Zewnętrzny Strzelewo

 1. Władysława Radzik 
 2. Michał Rychter 
 3. Aleksandra Szymańska    
 4. Alina Mombo-Mabiala 
 5. Bartosz Walorczyk
 6. Łukasz Niemczewski  
 7. Kazimierz Ligarzewski

2.Skład komisji podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj.na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienku.
 
3. Uchwała wchodzi  w życie z dniem podpisania. 

 

                                                             Wójt Gminy Sicienko

                                                              /-/ Jan Wach

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (18 maja 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (18 maja 2004, 15:25:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3162