2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 20/04

 

Z a r z ą d z e n i e  nr 20/04
z dnia 12 maja 2004 roku
Wójta Gminy Sicienko

 

w sprawie: powołania Komisji Mieszkaniowej do spraw przydziału lokali

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r nr 142 poz.1591, z 2002 r nr 23 poz.220, nr 62poz. 558, nr 113 poz.984) oraz § 26 ust.1 uchwały nr XVI/95/04 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 marca 2004roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sicienko


Z a r z ą d z a m, co następuje:


§ 1

Powołuje się Komisję Mieszkaniową w następującym składzie osobowym:

  1. Józef Baran
  2. Mariusz Nawrocki 
  3. Wojciech Rybarczyk
  4. Lucyna Nowakowska 
  5. Mirella Kryszewska 

§ 2

Komisja pracować będzie zgodnie z art.27 ust.1 uchwały Rady Gminy Sicienko nr XVI/95/04 z dnia 31.03.2004r.

 

                                                      Wójt Gminy Sicienko

                                                         /-/ Jan Wach

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (12 maja 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (21 maja 2004, 12:02:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1960