2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 19/04

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  19/04
 W ó j t a     G m i n y     S i c i e n k o
  z dnia 5 maja 2004 roku


- zmieniająca Zarządzenie Nr 12/04 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na  2004 rok 

 Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014)
 

W ó j t   G m i n y
zarządza co następuje:


§ 1

1. Dokonać zmian harmonogramu realizacji  budżetu gminy na 2004 rok.

2. Harmonogram realizacji budżetu gminy na 2004 rok po zmianach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U z a s a d n i e n i e


W związku ze zmianą budżetu gminy na 2004 rok zaistniała konieczność zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków.

 

                                                     W Ó J T

                                                      /-/ mgr Jan Wach

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1 -
  Harmonogram dochodów Gminy Sicienko na 2004 rok;
  po zmianach - więcej... (188kB) word
 • Załącznik nr 2 -
  Harmonogram wydatków Gminy Sicienko na 2004 rok;
  po zmianch - więcej... (264kB) word
 • Załącznik nr 3 -
  Zestawienie harmonogramu dochodów i wydatków Gminy Sicienko na 2004 rok;
  po zmianach - więcej... (35kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (5 maja 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (6 lipca 2004, 13:55:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1654