2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 23/04

 

Z a r z ą d z e n i e  nr 23/04
z dnia 27 czerwca 2004 roku
Wójta Gminy Sicienko

w sprawie: powołania gminnej komisji do oceny ogrodów zgłoszonych do konkursu „Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim”

Na podstawie regulaminu konkursu „Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim” Starosty Bydgoskiego


Z a r z ą d za m, co następuje:

 1. Powołać gminną komisję do oceny ogrodów zgłoszonych przez mieszkańców Gminy Sicienko do konkursu „Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim”, w następującym składzie:
  Pani Elżbieta Spanidis – przewodniczący (instruktor ODR)
  Pani Czesława Pinkowska – członek (przedstawicielka Gminnej Rady Kobiet)
  Pani Maria Modrakowska - członek (przedstawicielka Gminnej Rady Kobiet)
  Pani Anna Iwaniuk – członek członek (przedstawicielka samorządu gminnego)
  Pani Barbara Witucka – Gulska – członek członek (przedstawicielka samorządu gminnego)
 2. Komisja wykonuje swoje zadania na podstawie regulaminu konkursu. Komisja powinna wykonać powierzone jej zadania do dnia 7 lipca br.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

                                                        W Ó J T

                                                        /-/ mgr Jan Wach

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (27 czerwca 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (12 lipca 2004, 12:47:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1954