2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 24/04

 

Z a r z ą d z e n i e  nr 24/04
 Wójta Gminy Sicienko
 z dnia 28 czerwca 2004 roku

Działając na podstawie art.9 g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. nr 56 poz. 357 z 1997 roku z późniejszymi zmianami)

p o w o ł u j ę

 1. Komisję  egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosków nauczycieli, którzy ubiegają się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:
  • Małgorzata Karkowska -  Zespół Szkół w Sicienku
  • Małgorzata Zakurzewska –  Zespół Szkół w Wojnowie
  • Marta Sobocińska - Zespół Szkół w Wojnowie
  • Grzegorz Woźniak - Zespół Szkół w Wojnowie
   w następującym składzie:
   • Anna Rychławska – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący
   • Anna Lewandowska – dyrektor Zespołu Szkół w Sicienku
   • Stanisław Szwajca - dyrektor Zespołu Szkół w Wojnowie
   • Elżbieta Dembek - ekspert z listy MENiS
   • Alicja Jarzębska -  ekspert z listy MENiS
   • Beata Anna Laskowska – Łepek – ekspert z listy MENiS
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                            W Ó J T

                                                               /-/ mgr Jan Wach

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (28 czerwca 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (12 lipca 2004, 13:00:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1903