2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 26/04

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  26/04
W ó j t a     G m i n y     S i c i e n k o
 z dnia 8 lipca 2004 roku


- zmieniające Zarządzenie Nr 12/04 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na  2004 rok  zmienione:
- Zarządzeniem Nr 19/04 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 maja  2004 roku.

 Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014)
 

W ó j t   G m i n y
zarządza co następuje:


§ 1

 1. Dokonać zmian harmonogramu realizacji  budżetu gminy na 2004 rok.
 2. Harmonogram realizacji budżetu gminy na 2004 rok po zmianach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U z a s a d n i e n i e


 W związku ze zmianą budżetu gminy na 2004 rok zaistniała konieczność zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków.


                                              W Ó J T

                                               /-/ mgr Jan Wach

 

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1 - Harmonogram dochodów Gminy Sicienko na 2004 rok;
  po zmianach -  więcej... (236kB) word
 • Załącznik nr 2 - Harmonogram wydatków Gminy Sicienko na 2004 rok;
  po zmianch -  więcej... (273kB) word
 • Załącznik nr 3 - Zestawienie harmonogramu dochodów i wydatków Gminy Sicienko na 2004 rok;
  po zmianach -  więcej... (37kB) word


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (8 lipca 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (13 sierpnia 2004, 12:40:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1624