2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 29/04

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR   29/04
 Wójta  Gminy  Sicienko
z dnia 23 sierpnia 2004 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu   wykonania  budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku  Nr 15, poz. 148 )

 

Zarządzenie nr 29/04

   >>> treść (37kB) word

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

Wykonanie dochodów Gminy Sicienko za I półrocze 2004r.

zobacz (44kB) excel

 

Załącznik nr 2

 

 

Wykonanie wydatków Gminy Sicienko za I półrocze 2004r.

zobacz (74kB) excel

 

Załącznik nr 3

 

 

 

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji za I półrocze 2004

zobacz (1255kB) excel

 

Załącznik nr 4

 

 

 

Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z  zakresu administracji samorządowej na 2004 rok

zobacz (1310kB) excel

 

Załącznik nr 5

 

 

 

 

Wykonanie dotacji dla podmiotów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy za I półrocze 2004

zobacz (86kB) excel

 

Załącznik nr 6

 

 

Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Sicienko za I półrocze 2004

zobacz (40kB) excel

 

Załącznik nr 7

 

 

Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego za I półrocze 2004

zobacz (151kB) excel

 

Załącznik nr 8

 

 

 

Wykonanie planu finansowego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2004

zobacz (50kB) excel

 

Załącznik nr 9

 

 

Wykonanie plan finansowego środków specjalnych za I półrocze 2004

zobacz (1195kB) excel

 

Załącznik nr 10

 

 

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2004

zobacz (19kB) excel

 

Załącznik nr 11

 

Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2004

zobacz (18kB) excel


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja z realizacji budżetu Gminy Sicienko w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku   >>> zobacz (66kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (23 sierpnia 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (8 września 2004, 13:23:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1507