2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 31/04

 

Z a r z ą d z e n i e  nr 31/2004
 Wójta Gminy Sicienko
z dnia 30 sierpnia 2004 roku

 

w sprawie: korzystania z dożywiania osób nie będących uczniami szkół podstawowych i gimnazjów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 1591 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Sicienko
zarządza, co następuje:

§ 1

Zmienić w roku szkolnym 2004/2005 wysokość opłaty za dożywianie dla osób nie będących uczniami szkół podstawowych i gimnazjów.

§ 2

1. Dożywianie rozpocząć z dniem 6 września 2004 roku.
2. Ustalić stawkę za jeden posiłek od osoby w wysokości 4 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.


                                              W Ó J T

                                             /-/ mgr Jan Wach

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (30 sierpnia 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (14 września 2004, 11:40:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1715