2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 32/04

 

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 32/2004
Wójta Gminy Sicienko
z dn. 30.08.2004 roku


w sprawie: zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny
                w Sicienku.

Na podstawie § 1 p. 1  Uchwały nr X/54/03 Rady Gminy Sicienko z dn. 17 września 2003 roku

Z A R Z Ą D Z A M:


I. Zatwierdzić cenę brutto w wysokości 74,90 zł/m3 drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew z zadrzewień przydrożnych i w wyniku wiatrołomu.

II. Zatwierdzić ceny netto za wyjazdy autobusów w niedziele święta dla jednostek organizacyjnych gminy oraz organizacji otrzymujących dotacje z budżetu gminy:

- Autobusy – 22,40zł/h i 1,51zł/km
- Mercedes - 22,40zł/h i 1,35zł/km

III. Zatwierdzić cenę netto za pracę pił i kos spalinowych w wysokości 32,00zł/h.

IV. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 01.09.2004 roku.

 

                                                 W Ó J T

                                                   /-/ mgr Jan Wach

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (30 sierpnia 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (22 września 2004, 14:35:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1855