2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 36/04

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  36/04
W ó j t a     G m i n y     S i c i e n k o
 z dnia 30 września 2004 roku
 

- zmieniająca Zarządzenie Nr 12/04 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na  2004 rok  zmienione:
- Zarządzeniem Nr 19/04 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 maja  2004 roku
- Zarządzeniem Nr 26/04 Wójta Gminy Sicienko z dnia 8 lipca  2004 roku


 Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014)
 

W ó j t   G m i n y
zarządza co następuje:


§ 1

  1. Dokonać zmian harmonogramu realizacji  budżetu gminy na 2004 rok.
  2. Harmonogram realizacji budżetu gminy na 2004 rok po zmianach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U z a s a d n i e n i e


W związku ze zmianą budżetu gminy na 2004 rok zaistniała konieczność zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków.

 

                                          W Ó J T

                                          /-/ mgr Jan Wach


 

Pliki do pobrania:

  • Załącznik nr 1 - Harmonogram dochodów Gminy Sicienko na 2004 rok;
    po zmianach -  zobacz (49kB) excel
  • Załącznik nr 2 - Harmonogram wydatków Gminy Sicienko na 2004 rok;
    po zmianch -  zobacz (52kB) excel
  • Załącznik nr 3 - Zestawienie harmonogramu dochodów i wydatków Gminy Sicienko na 2004 rok; po zmianach -  zobacz (18kB) excel

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (30 września 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (11 października 2004, 14:55:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1693