2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 38/04

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  38 /04
Wójta     G m i n y     S i c i e n k o
z dnia  30 września 2004 roku

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do opracowania budżetu gminy na 2005  rok z  uwzględnieniem przyjętych założeń.

Na podstawie § 1 Uchwały Nr V-33/1994 Rady Gminy Sicienko z dnia 9.11.1994 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sicienko oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

W Ó J T    G M I N Y
zarządza, co następuje:


§ 1

  1. Zobowiązać Kierowników podległych jednostek organizacyjnych do opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do prac nad budżetem gminy zgodnie ze wzorami ustalonymi  przez Radę Gminy Uchwałą Nr V- 33/1994 z dnia 9.11.1994 roku stanowiące załączniki nr 1,2,3 do niniejszej uchwały.
  2. Przy opracowaniu  powyższych materiałów mają zastosowanie przepisy  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów ( Dz.U. 68, poz. 634 z  późn. zm. ).

§ 2

  1. Zobowiązać Kierowników podległych jednostek organizacyjnych do opracowania materiałów planistycznych pomocniczych do prac nad budżetem gminy według wzorów stanowiących załączniki nr 4,5 do niniejszej uchwały.

§ 3

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                           W Ó J T

                                           /-/ mgr Jan Wach

 

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1

 

Plan dochodów

zobacz (125kB) word

Załącznik nr 2

 

Plan wydatków

zobacz (128kB) word

Załącznik nr 3

Projekt planu finansowego
zakładu budżetowego

 

Projekt planu finansowego

środka specjalnego

 

zobacz (508kB) word

Załącznik nr 4

 

 

 

Przewidywane wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne

 

 

zobacz (325kB) word

Załącznik nr 5

 

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (30 września 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (12 października 2004, 11:47:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1691