2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 39/04

 

Z a r z ą d z e n i e  nr 39/04
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 2 października 2004 roku


w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagrody Wójta

Na podstawie art. 49.1. pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 19982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U nr 3, poz. 19 z póź. zmianami ) oraz zarządzenia nr 16 Ministra MEN z dnia 21 lipca 1991 roku (Dz. Urz. MEN z dnia 28.08.1991 r.) :


W ó j t  G m i n y  S i c i e n k o
zarządza co następuje:

§ 1


1. Nagroda Wójta Gminy Sicienko przyznawana jest w oparciu o Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia .

§ 2

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                   W Ó J T

                                     /-/ mgr Jan Wach

 

Załącznik:

  • Regulamin przyznawania nagród Wójta Gminy Sicienko dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których Rada Gminy Sicienko jest organem prowadzącym    >>> zobacz (36kB) word


 

   

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (2 października 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (12 października 2004, 12:17:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1901