2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 45/04

 

ZARZĄDZENIE  NR  45/04
 W ó j t a     G m i n y     S i c i e n k o
z dnia  12 listopada 2004 roku


w sprawie: przekazania Radzie Gminy Sicienko projektu budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Dz.U. Nr 23, poz.220; Dz.U. Nr 62, poz. 558; Dz.U. Nr 113, poz. 984; Dz.U. Nr 153, poz. 1271; Dz.U.  Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz.U. Nr 80, poz.717; Dz.U. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 roku Dz.U. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. Nr 116, poz. 1203)

                            
Zarządzam,  co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Sicienko projekt budżetu gminy na 2005 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                      W Ó J T

                                                        mgr Jan Wach

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA 45/04

Projekt uchwały budżetowej na 2005 rok zobacz (45kB) word

 

Załącznik nr 1

 

 

 

Dochody Gminy Sicienko na 2005 rok; PROJEKT

zobacz (68kB) excel

Załącznik nr 2

 

 

 

Wydatki Gminy Sicienko na 2005 rok; PROJEKT

zobacz (96kB) excel

Załącznik nr 3

 

 

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji na 2005 rok; PROJEKT

 

zobacz (80kB) plik

Załącznik nr 4

 

Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z zakresu administracji samorządowej na 2005 rok; PROJEKT

 

zobacz (35kB) word

Załącznik nr 5

 

Kwoty do dyspozycji sołectw na 2005 rok; PROJEKT

 

zobacz (17kB) excel

Załącznik nr 6

 

Zadania inwestycyjne Gminy Sicienko na 2005 rok; PROJEKT

 

zobacz (38kB) excel

Załącznik nr 7

 

Prognozowane kwoty długu na 2005 rok i lata następne; PROJEKT

 

zobacz (319kB) excel

Załącznik nr 8

 

Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne; PROJEKT

 

zobacz (313kB) excel

Załącznik nr 9

 

Plan rozliczeń zakładów budżetowych z budżetem gminy na 2005 rok, PROJEKT

 

zobacz (17kB) excel

Załącznik nr 10

 

Zbiorczo przychody i wydatki Zakładu Komunalnego na 2005 rok; PROJEKT

 

zobacz (75kB) word

Załącznik nr 11

 

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok; PROJEKT

 

zobacz (276kB) excel

Załącznik nr 12

 

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2005 rok; PROJEKT

 

zobacz (308kB) excel

Załącznik nr 13

 

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok; PROJEKT

 

zobacz (20kB) excel

Załącznik nr 14

 

Plan finansowy środków specjalnych na 2005 rok; PROJEKT

zobacz (1540kB) excel

 

 

 

 

Załącznik nr 15

 

Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Sicienko; PROJEKT

zobacz (37kB) excel

 

 

 

 

Załącznik nr 16

 

Informacja o stanie majątkowym Gminy Sicienko

Zestawienie mienia komunalnego

zobacz (24kB) word


zobacz (25kB) excel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


Informacja dotycząca budżetu gminy na 2005 rok   zobacz (174kB) word

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (12 listopada 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (1 grudnia 2004, 11:36:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1351