2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 46/04

 

Z a r z ą d z e n i e  nr  46/04
 z dnia 15 listopada 2004 roku
Wójta Gminy Sicienko

w sprawie: powołania Komisji odbioru inwestycji pn.„Przebudowa i adaptacja budynków świetlic na schroniska młodzieżowe”.

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r nr 142 poz.1591, z 2002 r nr 23 poz.220, nr 62poz. 558, nr 113 poz.984)

Zarządzam co następuje

§ 1

Powołuje się komisje odbioru inwestycji pn. „Przebudowa i adaptacja budynków świetlic na schroniska młodzieżowe” w składzie:

  1. Iwona Ościak    - Przewodniczący
  2. Włodzimierz Suchodolski   - Członek
  3. Anna Rychławska    - Członek

§ 2

Komisja dokona odbioru inwestycji przebudowy i adaptacji budynków świetlic na schroniska młodzieżowe w dniu 23  listopada  2004 roku

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                        WÓJT GMINY SICIENKO


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (15 listopada 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (2 grudnia 2004, 11:53:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1786