2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 48/04

 

Z a r z ą d z e n i e  nr  48/04
z dnia 15 listopada 2004 roku
Wójta Gminy Sicienko

w sprawie: powołania Komisji odbioru inwestycji pn.„Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie”.

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r nr 142 poz.1591, z 2002 r nr 23 poz.220, nr 62poz. 558, nr 113 poz.984)

Zarządzam co następuje

§ 1

Powołuje się komisje odbioru inwestycji pn. „Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie” w składzie:

  1. Krzysztof Kula  - Przewodniczący
  2. Iwona Ościak  - Członek
  3. Anna Rychławska  - Członek

§ 2

Komisja dokona odbioru inwestycji remontu dachu na budynku Szkoły podstawowej w Kruszynie w dniu 22  listopada  2004 roku

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                  WÓJT GMINY SICIENKO

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (15 listopada 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (2 grudnia 2004, 12:01:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1668