2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 49/04

 

Z a r z ą d z e n i e  Nr 49/04
 Wójta Gminy Sicienko
z dnia 2 grudnia 2004r.


w sprawie: maksymalnej kwoty zapasu gotówki w kasie


Z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

  1. Ustalam maksymalną kwotę zapasu gotówki w kasie w wysokości 25.000 zł (słownie: dwadzieściapięćtysięcyzłotych)
  2. Wartości pieniężne przechowywane są w Urzędzie Gminy Sicienko w kasecie metalowej, wyposażonej w elektroniczne urządzenie zabezpieczające.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                        W Ó J T

                                                          /-/ mgr Jan Wach

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (2 grudnia 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (8 grudnia 2004, 10:13:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1530