2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 56/04

 

ZARZĄDZENIE  NR   56/04
 WÓJTA  GMINY  SICIENKO
z dnia 31.12.2004 r

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

Na podstawie ustawy z dnia 29.09.1994 rok o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.)

Zarządzam:

1. Przeprowadzenie spisu z natury poniższego majątku stanowiącego własność Gminy w dniach 31.12.2004.do 31.01.2005 r.

- materiały w magazynach,
- środki pieniężne przechowywane w kasie, weksle, czeki, papiery wartościowe,
- druki ścisłego zarachowania,
- wartości niematerialne i prawne.
- środki trwałe
- grunty
- przedmioty

2.  Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31.12.2004r.

3. W celu przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:
             Bramańska Elżbieta – przewodnicząca komisji
             Świerblewska Bożena – członek komisji
             Ościak Iwona – członek komisji

4. Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji określa  zarządzenie nr 7/01 Wójta Gminy Sicienko z dnia  31.12.2001  roku.

5. Rozliczenie inwentaryzacji musi nastąpić w terminie do 15 lutego 2005 roku.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                   W Ó J T

                                                  /-/ mgr Jan Wach

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (31 grudnia 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (27 stycznia 2005, 11:58:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2025