Majątek gminy- 31.12.2011

Informacja o stanie majątkowym Gminy Sicienko na dzień 31.12.2011 roku stanowi załącznik do Zarządzenie 24/2012 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o stanie mienia Gminy Sicienko

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (29 marca 2012)
Opublikował: Magdalena Kieras (18 czerwca 2012, 14:15:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1220