Majątek gminy 31.12.2012

Informacja o stanie majątkowym Gminy Sicienko na dzień 31.12.2012 roku stanowi załącznik do Zarządzenia 19/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o stanie mienia Gminy Sicienko

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (28 marca 2013)
Opublikował: Magdalena Kieras (2 maja 2013, 12:17:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1088