Majątek gminy 31.12.2014

Informacja o stanie majątkowym Gminy Sicienko na dzień 31.12.2014 roku stanowi załącznik do Zarządzenie 20/2015 Wójta Gminy Sicienko z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o stanie mienia Gminy Sicienko

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (27 marca 2015)
Opublikował: Magdalena Kieras (3 kwietnia 2015, 13:41:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 576