Majątek gminy 31.12.2015

Informacja o stanie majątkowym Gminy Sicienko na dzień 31.12.2015 roku stanowi załącznik do Zarządzenia 29/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o stanie mienia Gminy Sicienko

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (29 marca 2016)
Opublikował: Luiza Bonk (8 listopada 2016, 12:51:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 320