Majątek gminy 31.12.2017

Informacja o stanie majątkowym Gminy Sicienko na dzień 31.12.2017 roku stanowi załącznik do Zarządzenia 31/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o stanie mienia Gminy Sicienko

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (29 marca 2018)
Opublikował: Magdalena Kieras (5 stycznia 2019, 14:18:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 169