Majątek gminy - 31.12.2004r.

 

INFORMACJA O STANIE MAJĄTKOWYM
GMINY SICIENKO
na dzień 31.12.2004 r


Gmina Sicienko posiada grunty o łącznej powierzchni 330.14.04 ha w tym:

 • grunty rolne o pow.74.00 ha
 • łąki o powierzchni 45,00 ha
 • lasy i grunty zadrzewione  zajmują powierzchnię 43,0 ha
 • grunty stanowiące drogi /polne i asfaltowe/ o powierzchni 123 ha
 • tereny zabudowane i zurbanizowane  zajmują powierzchnię 26,00 ha
 • gminne wysypisko 3,7 ha
 • inne tereny / nieużytki, stawy, rowy itp. zajmują powierzchnię 19.14.04ha
  w tym:
  • wysypisko śmieci zajmuje powierzchnię 3,7 ha
  • gmina posiada grunty nad jeziorem o pow. 4.82.98 ha z prawem  wieczystego użytkowania.

W planie zagospodarowania przestrzennego na cele budownictwa oraz cele inwestycyjne  przeznaczono 2,61  ha gruntów.

Ponadto Gmina Sicienko jest właścicielem gruntów o powierzchni 77.71.54 ha, w tym:

 • 67.32.96 ha będących  w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców
 • 9.45.00 ha  będących w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców
 • 0.93.58 ha będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych

Księgi wieczyste zostały założone dla gruntów o pow.273.39.30 ha.

Przyjęta wartość gruntów została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy oraz wg cen zakupu.

Zmiany stanu mienia komunalnego zostały spowodowane nowymi inwestycjami, sprzedażą lokali, sprzedażą  i zakupem  gruntów.

Zestawienie zawiera majątek gminy będący w użytkowaniu wszystkich jednostek i zakładów budżetowych gminy.

Zestawienie wartości całego mienia na dzień 31.12.2004 na kwotę 25 047 333,48 zł zostało ujęte w załączonej tabeli.

Zestawienie mienia komunalnego (22kB) excel

metryczka


Wytworzył: Jolanta Rybicka, Referat Finansów (22 marca 2005)
Opublikował: Anna Iwaniuk (30 marca 2005, 11:53:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3276