Majątek gminy 31.12.2018

Informacja o stanie majątkowym Gminy Sicienko na dzień 31.12.2018 roku stanowi załącznik do Zarządzenia 42/2019 Wójta Gminy Sicienko z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o stanie mienia Gminy Sicienko

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (27 marca 2019)
Opublikował: Magdalena Kieras (27 maja 2019, 11:44:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125