Sołectwa Gminy Sicienko

  SOŁECTWO
O S Ó W I E C
__________________  

Obejmuje wsie: 
  • Osówiec
  • Osowa Góra
Sołtys:

Sylwia Trela

Rada sołecka:
  1. Małgorzata Kilan
  2. Aleksandra Pyr
  3. Marek Szulc

Statut Sołectwa Osówiec , zmieniony Uchwałą XLIX/376/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010 roku >>> zobacz, zmieniony Uchwałą nr XII/106/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2019 r. >>> Zobacz

metryczka


Wytworzył: Anna Iwaniuk, Referat Organizacyjny (26 listopada 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (26 listopada 2004, 10:01:49)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Batka (22 maja 2020, 09:22:54)
Zmieniono: Dodano informację o zmianie Statutu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10147