Sołectwa Gminy Sicienko

 

SOŁECTWO
T R Z E M I Ę T Ó W K O
__________________________

 

Obejmuje wieś:

 • Trzemiętówko  

Sołtys:

Ryszard Welter


Rada Sołecka:

 1. Ewa Miśkiewicz
 2. Bogdan Ościak
 3. Małgorzata Pierzyna

  Statut Sołectwa Trzemiętówko, zmieniony Uchwałą XLIX/383/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010 roku >>> zobacz, zmieniony Uchwałą nr XII/106/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2019 r. >>> Zobacz

  metryczka


  Wytworzył: Anna Iwaniuk, Referat Organizacyjny (26 listopada 2004)
  Opublikował: Anna Iwaniuk (26 listopada 2004, 14:40:21)

  Ostatnia zmiana: Katarzyna Batka (22 maja 2020, 09:49:03)
  Zmieniono: Dodano informację o zmienia Statutu

  rejestr zmian tej informacji »


  Liczba odsłon: 6921