Organizacje pozarządowe

 


Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
„GRYF” w Wojnowie
__________________________________

86-014 Sicienko, Wojnowo 1,
tel.  692-278-342
e-mail wiesiastrzelecka@wp.pl
konto: Bank Spółdzielczy Bydgoszcz Oddział w Sicienku
Nr konta 68 8142 1046 0000 1818 5000 0002


 

Informacja o powstaniu Stowarzyszenia (krótka historia):

W dniu 11 kwietnia 1995 roku odbyło się zebranie założycielskie Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Wojnowie. Wojewoda Bydgoski decyzją z dnia 5 czerwca 1995 roku znak: OKS-IV/2-4125-121/95 wpisał do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków pod nr 236 stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazwą „Uczniowski Klub Sportowy „Gryf" przy SP Wojnowo.
W 2000 roku nastąpiła zmiana statutu i nazwy klubu. Decyzją z dnia 15 czerwca 2000 roku Starosta Bydgoski wpisał do rejestru uczniowskich klubów sportowych pod nr 9 stowarzyszenie pod nazwą Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Gryf" w Wojnowie.
ULKS „GRYF" w Wojnowie jest klubem zajmującym się tylko i wyłącznie szkoleniem dzieci i młodzieży w zakresie zapasów styl wolny. Od 3 lat działają dwie sekcje. Jedna w Wojnowie, druga w Kruszynie. Zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu. W środy i piątki w Wojnowie, a we wtorki i czwartki w Kruszynie. Obie sekcje na dzień dzisiejszy zrzeszają 58 zawodników.

Skład Zarządu:

 1. Prezes - Wiesława Strzelecka
 2. Sekretarz - Anna Wiśniewska
 3. Skarbnik - Jarosław Janiszewski
 4. Członek - Małgorzata Woropaj-Janczak
 5. Członek - Alfred Malzahn
 6. Członek - Iwona Erdman

Komisja Rewizyjna:

 1. Krzysztof Wajer- Przewodniczący
 2. Jakub Janiszewski-Członek
 3. Wojciech Giersz- Członek

Główne cele:

 • organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu,
 • planowanie i organizowanie życia pozalekcyjnego dzieci i młodzieży,
 • angażowanie dzieci i młodzieży do aktywności ruchowej
 • uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na terenie samorządu terytorialnego i poza  nim,
 • wiodąca dyscyplina sportu- zapasy styl wolny.

Inne informacje:

W okresie swojej działalności wychowankowie naszego Klubu osiągali tytuły mistrzowskie na matach zarówno naszego regionu jak i całej Polski. Pod okiem trenera Jana Woropaja wielu zawodników osiągnęło tytuły mistrzów regionu, makroregionu. Mamy również w swoim dorobku zawodników z tytułami mistrzów i wicemistrzów Polski,  medalistów międzynarodowych mistrzów Polski, wicemistrza Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz wielu medalistów Olimpiady Sportowców Wiejskich. W 2007 roku Klub otrzymał medal i nagrodę Starosty Bydgoskiego za wyniki sportowe we współzawodnictwie dzieci i młodzieży.


Wykaz osiągnięć w roku 2013 i 2014 (76kB) word

metryczka


Wytworzył: Wiesława Strzelecka, Prezes Zarządu (7 grudnia 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (18 stycznia 2005, 13:24:57)

Ostatnia zmiana: Luiza Bonk (29 kwietnia 2015, 13:01:23)
Zmieniono: dodano wykaz osiągnięć 2013 i 2014 roku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6419