Stowarzyszenia

 

Uczniowski Klub Sportowy
w Kruszynie
___________________________

Kruszyn ul. Szkolna 6, 86-014 Sicienko
telefon (52) 38-15-106
e-mail - 
szkola_kruszyn@interia.pl
konto
 - Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział w Sicienku
nr 85 8142 1046 0000 0677 2000 0001

 

Uczniowski Klub Sportowy w Kruszynie powstał w 1996 roku z inicjatywy społecznej rodziców, nauczycieli oraz uczniów. Został wpisany do rejestru pod numerem 270 przez Wojewodę Bydgoskiego dnia 21.03.1996 roku. Dnia 2.05.2001 roku UKS Kruszyn został wpisany do Rejestru Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych pod numerem 12 przez Starostę Bydgoskiego.


Skład Zarządu:

  1. Zbigniew Żak   – Prezes
  2. Andrzej Wojnowski  - Wiceprezes
  3. Jolanta Gapińska  - Sekretarz
  4. Barbara Niemczewska  - Członek
  5. Andrzej Niemczewski - Członek


Główne cele; zakres działalności:

  • Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, 
  • Angażowanie uczniów do różnych form aktywności ruchowej,
  • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Żak, Prezes Zarządu (10 stycznia 2005)
Opublikował: Anna Iwaniuk (19 stycznia 2005, 11:34:51)

Ostatnia zmiana: Luiza Bonk (7 maja 2015, 09:34:43)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5877