Stowarzyszenia


Katolickie Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób Specjalnej Troski i Ich Rodzin
im. Św. Maksymiliana Kolbego
_________________________________________

ul. Motylowa 13, 85-432 Bydgoszcz
telefon 52 3724861, 782-983-289
konto PKO BP I O Bydgoszcz,
nr 17 1020 1462 0000 7702 0138 8644

 

Stowarzyszenie powstało w czerwcu 1992 roku jako Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski i Ich Rodzin Św. im. Św. Maksymiliana Kolbego. W 1995 roku zmieniło nazwę na Katolickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Specjalnej Troski i Ich Rodzin im. Św. Maksymiliana Kolbego.Od roku 2000 prowadzi Świetlice Terapeutyczną dla osób niepełnosprawnych oraz pomaga rodzinom wielodzietnym.

Skład Zarządu:

  1. Andrzej Dorszewski - Prezes
  2. Wojciech Chmielewicz - Wiceprezes
  3. Sławomir Młodzikowski - Wiceprezes
  4. Lucyna Raczycka - Skarbnik
  5. Maria Hejmej - Sekretarz
  6. Helena Bagniewska - Członek
  7. Dorota Zajda - Członek


Główne cele:

Niesienie pomocy osobom specjalnej troski i ich rodzinom oraz kształtowanie postaw miłości do tych osób i rodzin zgodnie z zasadami Ewangelii, wyrażonymi w nauczaniu kościoła rzymskokatolickiego.

Działalność:

Świetlica terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych prowadzona od 2000 roku. Pomoc rodzinom wielodzietnym.

metryczka


Wytworzył: Andrzej Dorszewski, Prezes Zarządu (8 grudnia 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (19 stycznia 2005, 11:55:51)

Ostatnia zmiana: Anna Sakowska (24 listopada 2009, 10:15:49)
Zmieniono: aktualizacja numerów telefonów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6668