Plany pracy 2005

Plany pracy 2005

Plan pracy Komisji Kultury i Spraw Obywatelskich

                               [...]

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok

  PLAN PRACYKOMISJI REWIZYJNEJ NA 2005 ROK   Analizowanie i opiniowanie budżetu gminy. Wystąpienie z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie udzielenia bądź nieudzielania absolutorium Wójtowi Gminy. [...]

Plan Pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na 2005 rok

  19.01.2005 Komisja Rozwoju GospodarczegoPlan Pracy na 2005 rok   Analizowanie materiałów w celu odpowiedniego podejmowania uchwał Rady Gminy. Rozpatrzenie możliwości przekształcenia części Gminy Sicienko w obszar ONW. [...]

Plan pracy Rady Gminy Sicienko na 2005 rok

  PLAN PRACYRADY GMINY SICIENKONA 2005 ROK   Uchwalenie budżetu na 2005 rok. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu na 2004 rok. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sicienko. Podjęcie uchwał [...]

Plan pracy Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

P l a n  P r a c y Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowychna rok 2005 Lp. Data posiedzenia Tematyka 1 STYCZEŃ 1.  Omówienie przesłanych ofert na rok 2005 przez Teatry Profilaktyczne [...]

metryczka