Plan pracy Rady Gminy Sicienko na 2005 rok

 

PLAN PRACY
RADY GMINY SICIENKO
NA 2005 ROK

 

 1. Uchwalenie budżetu na 2005 rok.
 2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu na 2004 rok.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sicienko.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
 5.  Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku.
 6. Zatwierdzenie bilansów jednostek organizacyjnych gminy Sicienko.
 7. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.
 8. Uchwalenie stawek podatków lokalnych na 2006 rok.
 9. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Rady Gminy za 2005 rok.
 10. Analiza bezpieczeństwa na terenie Gminy Sicienko.
 11. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury.
 14. Współpraca i wspieranie działań w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy.
 15. Dalsze działania związane z planowaniem przestrzennym na terenie gminy.
 16. Opracowanie strategii ochrony środowiska Gminy Sicienko
  a) kontynuacja działań w zakresie budowy kanalizacji, oczyszczalni ścieków,
  b) usprawnienie pracy na wysypisku odpadów, sprawa budowy przydomowych oczyszczalni,
 17. Analiza stanu technicznego budynków szkolnych.
 18. Sprawa działalności świetlic wiejskich.


 

                                                Przewodniczący
                                                Rady Gminy Sicienko
 
                                                 Marek Nadolny

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Sicienko (30 grudnia 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (5 marca 2004, 13:42:01)

Ostatnia zmiana: Anna Iwaniuk (19 grudnia 2005, 10:12:08)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu "zamierzenia 2005"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2659