Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok

 

PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2005 ROK

 

  1. Analizowanie i opiniowanie budżetu gminy.
  2. Wystąpienie z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie udzielenia bądź nieudzielania absolutorium Wójtowi Gminy.
  3. Przeprowadzanie kontroli na zlecenie Rady Gminy Sicienko.
  4. Współpraca z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Komisją Kultury i Spraw Obywatelskich.
  5. Współpraca z organizacjami społeczno-gospodarczymi.
  6. Opiniowanie uchwał Rady Gminy.
  7. Sprawowanie kontroli nad realizacją uchwał.
  8. Przeprowadzanie kontroli na zlecenie Rady Gminy.
  9. Kontrole z inicjatywy własnej.
  10. Przedstawienie sprawozdania Radzie Gminy z działalności Komisji.

metryczka


Wytworzył: Komisja Rewizyjna (19 stycznia 2005)
Opublikował: Anna Iwaniuk (26 stycznia 2005, 13:00:11)

Ostatnia zmiana: Anna Iwaniuk (19 grudnia 2005, 10:13:10)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu "zamierzenia 2005"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1909