Informacja o odroczeniach, umorzeniach, ulgach w podatkach za rok 2011

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie należności niepodatkowych, podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 złotych oraz udzielono pomocy publicznej
/wyciąg z "Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sicienko za 2011r. - pkt. V-VII/V. UDZIELONE UMORZENIA NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYM     
 

Kwota udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  roku - o finansach publicznych wynosi 5.181,90 zł, w tym:
 
-  kwota dotacji podlegające zwrotowi ( nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz świadczenia z pomocy społecznej) – 5.181,90 zł
 
VI. WYKAZ  OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH  ORAZ  JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  NIEPOSIADAJĄCYCH   OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ,  KTÓRYM  W  ZAKRESIE  PODATKÓW  LUB  OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ,  UMORZEŃ  LUB  ROZŁOŻONO  SPŁATĘ   NA   RATY   W  KWOCIE  PRZEWYŻSZAJĄCEJ  500  ZŁOTYCH.

1.Odroczenia

Kramer Jan
 
2.Rozłożenie spłaty na raty

Lewandowska Krystyna
Maławy Adrian
Puchowska Jolanta
 
3. Umorzenia

Blicharski Robert  -                    515,00 zł -  uzasadniony ważny interes podatnika
Mrozik Wiesława  -                  1.148,00 zł -  uzasadniony ważny interes podatnika
Okoniewska Elżbieta -             1.301,00 zł -  uzasadniony ważny interes podatnika
Okoniewska Patrycja -             2.430,00 zł -  uzasadniony ważny interes podatnika
Piotrowski Dariusz  -                   734,00 zł - uzasadniony ważny interes podatnika
Szarpak Zygmunt  -                   585,00 zł -  uzasadniony ważny interes podatnika
Zalewski Tadeusz  -                 6.547,00 zł -  uzasadniony ważny interes podatnika
Zakład Komunalny w Sicienku-  42.358,00 zł - uzasadniony ważny interes podatnika

4. Ulgi

Gospodarstwo Rolne "Osówiec" Sp. z o.o.
Gospodarstwo Rolne "Wojnowo" Sp. z o.o.
Chmiel Janusz                                                                                       
Czeszewski Lech
Fojucik Jacek                                                                                       
Jackowski Piotr
Kowalczyk Robert                                                                                    
Krasulak Rafał
Ościak Bogdan                                                                                       
Płotka Mirosław
Szpojda Piotr                                                                                       
Sztejka Krzysztof
 
VII.  WYKAZ  OSÓB PRAWNYCH  I  FIZYCZNYCH  ORAZ  JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  NIEPOSIADAJĄCYCH   OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ,  KTÓRYM  UDZIELONO  POMOCY  PUBLICZNEJ


Adamczyk Leszek                                                                                     
Agata Elżbieta                                                                                      
Andrzejewska Elżbieta                                                                               
Arkuszewski Andrzej                                                                                  
Arkuszewski Paweł                                                                                   
Badzińska Anna                                                                                      
Bagniewski Wojciech                                                                                 
Baran Józef                                                                                         
Barczyński Artur                                                                                     
Barnaś Maciej                                                                                       
Bartol Alicja                                                                                       
Bąk Paweł                                                                                           
Bąk Wiesław                                                                                         
Behrendt Eugeniusz                                                                                   
Belińska-Gąsior Patrycja                                                                            
Bełka Tadeusz                                                                                       
Białek Ryszard                                                                                      
Bielawski Andrzej                                                                                   
Blicharski Robert                                                                                    
Bombała Janusz                                                                                      
Boniek Piotr                                                                                        
Brzościkowski Zenon                                                                                 
Brzóścikowski Witold                                                                                
Bujewski Wiesław                                                                                     
Bukolt Andrzej                                                                                      
Bus Ryszard                                                                                         
But Łukasz                                                                                          
Chmiel Janusz                                                                                       
Chojnacki Ireneusz                                                                                   
Chojnicki Kazimierz                                                                                 
Cichoński Mirosław                                                                                  
Cichosz Tomasz                                                                                      
Ciesielski Artur                                                                                    
Dams Jan                                                                                             
Dąbrowski Edmund                                                                                    
Dąbrowski Ryszard                                                                                   
Deja Elżbieta                                                                                        
Deja Ryszard                                                                                        
Dorszewski Ireneusz                                                                                 
Drzażdżyński Władysław                                                                              
Dudek Krzysztof                                                                                     
Dusiński Krzysztof                                                                                   
Działa Marcin                                                                                                                                                                        
Dzikowska Maria                                                                                      
Erazmus Artur                                                                                       
Erdmann Marianna                                                                                     
Fabiszak Ireneusz                                                                                   
Fac Roman                                                                                           
Fac Sebastian                                                                                        
Falba Wiesław                                                                                       
Fedek Roman                                                                                          
Filipski Zbigniew                                                                                   
Fojucik Roksana                                                                  
Fojucik Jacek                                                                                        
Fons Dariusz                                                                                        
Fons Kazimierz                                                                                      
Fons Mirosław                                                                                       
Fons Wojciech                                                                                       
Frańczak Robert                                                                                      
Gąsior Adam                                                                                         
Głowacka Jolanta                                                                                    
Głowiński Rafał                                                                                     
Gmys Michał                                                                                         
Gołembiewski Lech                                                                                    
Gonciarz Michał                                                                                     
Gonciarz Roman                                                                                      
Gotowska Ewa                                                                                        
Górniewska Dorota                                                                                   
Górniewski Grzegorz                                                                                  
Górniewski Wiesław                                                                                  
Górniewski Zbigniew                                                                                 
Górski Marian                                                                                        
Górski Tadeusz                                                                                      
Grysiński Kazimierz                                                                                 
Grzempowski Henryk                                                                                  
Hencel Andrzej                                                                                      
Hoppe-Cieślak Kinga                                                                                  
Jakubczak Andrzej                                                                                   
Jakubczyk Zenon                                                                                     
Jakubowski Bernard                                                                                  
Janicki Józef                                                                                       
Janiszewski Wojciech                                                                                 
Jankowski Marcin                                                                                    
Jankowski Paweł                                                                                     
Jarosz Jacek                                                                                        
Jasiek Krzysztof                                                                           
Jeleń Wojciech                                                                                       
Jeszka Marian                                                                                       
Jurak Mirosław                                                                                      
Jurak Paweł                                                                                          
Jurak Stanisław                                                                                     
Kaczmarek Andrzej                                                                                    
Kałas Zenon                                                                                         
Kamień Violetta                                                                                     
Kamiński Stefan                                                                                      
Kanabaja Dariusz                                                                                    
Kanabaja Zdzisław                                                                                    
Kania Edward                                                                                        
Kańkowski Jan                                                                                       
Kapera Sławomir                                                                                      
Karkosz Marcin                                                                                      
Karkowski Tadeusz                                                                                    
Karwecki Andrzej                                                                                    
Kaźmierczak Justyna                                                                                 
Kaźmierkowski Janusz                                                                                
Kempinski Błażej                                                                                     
Kempiński Eugeniusz                                                                                 
Kirchner Andrzej                                                                                    
Kluska Genowefa                                                                                     
Kluska Kazimierz                                                                                    
Kluska Marek                                                                                         
Kłonowski Zygmunt                                                                                   
Knap Sławomir                                                                                       
Kocięcki Mariusz                                                                                     
Kolber Dariusz                                                                                      
Kołacz Andrzej                                                                                      
Kostecki Andrzej                                                                                    
Kowalczyk Robert                                                                                    
Kowalczyk Roman                                                                                      
Kowalski Andrzej                                                                                    
Kozioł Grzegorz                                                                                     
Kozłowski Adam                                                                                      
Kozłowski Andrzej                                                                                    
Kozłowski Ireneusz                                                                                  
Kożuszek Henryk                                                                                     
Krajewski Tomasz                                                                                    
Kramer Jan                                                                                          
Kraska Jerzy                                                                                         
Krasulak Rafał                                                                                      
Krause Marcin                                                                                       
Krawczak Marek                                                                                      
Krężel Piotr                                                                                        
Krowicka Elżbieta                                                                                    
Krowicki Lech                                                                                       
Krysiak Joanna                                                                                      
Krzemiński Jan                                                                                      
Krzyżan Daria                                                                                       
Książak Kazimierz                                                                                    
Kucharski Marek                                                                                     
Kuczkowski Andrzej                                                                                  
Kwiatkowski Bogusław                                                                                
Kwiatkowski Ryszard                                                                                 
Lackowski Zenon                                                                                      
Lesicki Marek                                                                                       
Leszczyński Jerzy                                                                                   
Leśkiewicz Marek                                                                                    
Lewandowska Sylwia                                                                                  
Lewandowski Władysław                                                                                
Lorek Kazimierz                                                                                     
Lutyński Mirosław                                                                                   
Łańcucki Witold                                                                                     
Łassa Bolesław                                                                                      
Łassa Małgorzata                                                                                     
Łysak Małgorzata                                                                                    
Matyka Marcin                                                                                       
Mazurkiewicz Mariusz                                                                                
Michalak Zbigniew                                                                                   
Miękczyński Krzysztof                                                                                
Mikołajczak Małgorzata                                                                              
Mocny Wiesław                                                                                       
Mrotek Wiesława                                                                                      
Mrugowski Radosław                                                                                  
Musiał Zbigniew                                                                                      
Niemczewska Anna                                                                                    
Niemczewski Marian                                                                                  
Nietz Stefan                                                                                         
Nitka Danuta                                                                                        
Nowakowski Piotr                                                                                     
Nowicki Józef                                                                                       
Okoniewska Elżbieta                                                                                 
Olszewski Włodzimierz                                                                        
Ostrowicki Leszek                                                                                   
Ostrowicki Marek                                                                                     
Ostrowicki Tadeusz                                                                                  
Ostrowski Edward                                                                                    
Ostrowski Krzysztof                                                                                  
Ościak Bogdan                                                                                       
Oślizło Wiesław                                                                                      
Padewski Marek                                                                                      
Paprocki Stanisław                                                                                  
Paszkiewicz Damian                                                                                   
Pawełkiewicz Wiesława                                                                               
Pazdan Marcin                                                                                        
Pączka Andrzej                                                                                      
Pączka Małgorzata                                                                                   
Perliński Eugeniusz                                                                                  
Perliński Eugeniusz                                                                                 
Picz Dorota                                                                                          
Pikuła Piotr                                                                                        
Płotka Mariola                                                                                      
Pokora Anna                                                                                          
Polasik Kazimierz                                                                                   
Polasik Krzysztof                                                                                    
Polasik Mariusz                                                                                     
Porowski Marian                                                                                     
Przybylski Kornel                                                                                    
Pyr Bogusław                                                                                        
Radzik Grzegorz                                                                                      
Radziszewski Kazimierz                                                                              
Rak Wojciech                                                                                        
Rode Leszek                                                                                          
Rode Marzena                                                                                        
Rogalski Leszek                                                                                      
Rogas Adam                                                                                          
Rostek Stanisław                                                                                    
Rubaszewska Maria                                                                                    
Rutkowski Witold                                                                                    
Rybarczyk Wiesław                                                                                    
Rychel Krzysztof                                                                                    
Rzepecki Jan                                                                                        
Rzepecki Jan                                                                                         
Salom Marzena                                                                                       
Sarnowski Krzysztof                                                                                  
Sergot Michał                                                                                       
Sikorska Violetta                                                                                   
Skotnicki Stanisław                                                                                  
Stachowicz Stanisław                                                                                
Surmacz Renata                                                                                       
Suś Stanisław                                                                                       
Swietlik Krzysztof                                                                                  
Szala Sergiusz                                                                                       
Szarpak Zygmunt                                                                                     
Szczerbicki Marian                                                                                   
Szewczyk Elżbieta                                                                                   
Szmanda Krystyna                                                                                    
Szpojda Piotr                                                                                        
Sztejka Krzysztof                                                                                   
Szufrajda Witold                                                                                    
Szulc Witold                                                                                        
Szwajkowski Stanisław                                                                               
Szychowski Wincenty                                                                                  
Ściesiński Piotr                                                                                    
Świtała Tomasz                                                                                      
Trela Jan                                                                                           
Trela Mariusz                                                                                       
Tuchółka Wojciech                                                                                    
Walat Anna                                                                                          
Walorczyk Wojciech                                                                                  
Wargin Izabela                                                                                      
Wawrzyniak Andrzej                                                                                  
Wesołowski Andrzej                                                                                   
Wiaderkiewicz Tadeusz                                                                               
Wierzbińska Agnieszka                                                                               
Wierzbiński Jarosław                                                                                
Wierzbiński Sylwester                                                                               
Więckowski Dariusz                                                                                   
Winiecki Marek                                                                                      
Wiśniewski Jan                                                                                      
Wiśniewski Krzysztof                                                                                
Wiśniewski Teodor                                                                                   
Witkowski Romuald                                                                                    
Wojciechowska Katarzyna                                                                             
Wojnowski Krzysztof                                                                                 
Wygenka Władysław                                                                                   
Zalewski Edward                                                                                     
Zalewski Zbigniew                                                                                    
Ziemiański Ryszard                                                                                  
Zimnicki Józef                                                                                      
Ziołecka Zofia                                                                                      
Gospodarstwo Rolne "Osówiec" Sp. z o.o.                                                           
Gospodarstwo Rolne "Strzelewo" Sp. z o.o.                                                          
Gospodarstwo Rolne "Ślesin" Sp. z o.o.                                                             
Gospodarstwo Rolne " Wojnowo" Sp. z o.o.                                                            
Gospodarstwo Rolne "Krąpiewo" Sp. z o.o.                                                            
Gospodarstwo Rolne "Teresin " Sp. z o.o.                                                            
UTP- Rolniczy Zakład Doświadczalny                                                                   
 
Informacja źródłowa: Informacja z wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2011 rok


 


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (30 maja 2012)
Opublikował: Magdalena Kieras (31 lipca 2012, 14:22:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3446

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij