Informacja o odroczeniach, umorzeniach, ulgach w podatkach za rok 2012

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie należności niepodatkowych, podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 złotych oraz udzielono pomocy publicznej
/wyciąg z "Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sicienko za 2012r. - pkt. V-VI/


V. UDZIELONE UMORZENIA NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYM     
 

Kwota udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  roku - o finansach publicznych wynosi 3.308,91 zł, w tym:
 
-  kwota dotacji podlegające zwrotowi ( nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz świadczenia z pomocy społecznej) – 3.308,91 zł
 
VI. WYKAZ  OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH  ORAZ  JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  NIEPOSIADAJĄCYCH   OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ,  KTÓRYM  W  ZAKRESIE  PODATKÓW  LUB  OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ,  UMORZEŃ  LUB  ROZŁOŻONO  SPŁATĘ   NA   RATY   W  KWOCIE  PRZEWYŻSZAJĄCEJ  500  ZŁOTYCH.


1.Rozłożenie spłaty na raty
Deja Elżbieta
Bojakowska Alicja
Strzeszak Agnieszka
Szyfer Magdalena
Kowalewski Kazimierz
 
2. Umorzenia
Lewandowska Krystyna  - 2.159,30 zł -  uzasadniony ważny interes podatnika
Kujaczyńska Renata  -  980,00 zł -  uzasadniony ważny interes podatnika
Skrzynecki Marcin - 1.100,00 zł -  uzasadniony ważny interes podatnika
Kowalczyk Roman - 683,00 zł -  uzasadniony ważny interes podatnika
 
3. Ulgi
Działa Marcin
Cichosz Tomasz
Blicharski Robert                                                                                      
Gaszak Paweł
Surmacz Krystian  
Murawka Krzysztof
Sarnowski Krzysztof                                                                               
Mazurkiewicz Mariusz
Zimnicki Józef                                                                         
Behrendt Eugeniusz
Korzeb Anna
Kęsicka Katarzyna
Tuchółka Wojciech
 
4. Pomoc publiczna
Adamczyk Leszek                                                                                      
Agata Elżbieta                                                                                      
Andrzejewska Elżbieta                                                                               
Arkuszewski Andrzej                                                                                  
Arkuszewski Paweł                                                                                   
Badzińska Anna                                                                                       
Bagniewski Wojciech                                                                                 
Baran Józef                                                                                         
Barczyński Artur                                                                                     
Barczyński Przemysław                                                                               
Barnaś Maciej                                                                                        
Bartol Alicja                                                                                       
Bąk Paweł                                                                                           
Bąk Wiesław                                                                                          
Behrendt Eugeniusz                                                                                  
Belińska-Gąsior Patrycja                                                                             
Białek Ryszard                                                                                      
Bielawski Andrzej                                                                                   
Blicharski Robert                                                                                    
Bombała Janusz                                                                                      
Boniecki Eugeniusz                                                                                   
Boniek Piotr                                                                                        
Brzościkowski Zenon                                                                                 
Brzóścikowski Marcin                                                                                 
Bujewski Wiesław                                                                                    
Bukolt Andrzej                                                                                       
But Łukasz                                                                                          
Chmiel Janusz                                                                                       
Chojnacki Ireneusz                                                                                   
Chojnicki Kazimierz                                                                                 
Chruściel Józefa                                                                                     
Cichoński Mirosław                                                                                  
Cichosz Tomasz                                                                                      
Ciesielski Artur                                                                                     
Dams Jan                                                                                            
Dąbrowski Edmund                                                                                     
Dąbrowski Ryszard                                                                                   
Deja Ryszard                                                                                        
Domasz Jarosław                                                                                      
Dominikowski Piotr                                                                                  
Dorszewski Ireneusz                                                                                  
Drzażdżyński Władysław                                                                              
Dudek Krzysztof                                                                                     
Dusiński Krzysztof                                                                                   
Działa Marcin                                                                                       
Dzikowska Maria                                                                                     
Erazmus Artur                                                                                       
Erdmann Anna                                                                                        
Erdmann Marianna                                                                                     
Fabiszak Ireneusz                                                                                   
Fac Roman                                                                                           
Fac Sebastian                                                                                       
Falba Wiesław                                                                                       
Fedek Janusz                                                                                         
Fedek Roman                                                                                         
Filipski Zbigniew                                                                                   
Fojucik Jacek                                                                                       
Fojucik Roksana                                                                                     
Fons Dariusz                                                                                         
Fons Kazimierz                                                                                      
Fons Mirosław                                                                                       
Fons Wojciech                                                                                       
Frańczak Robert                                                                                     
Gąsior Adam                                                                                          
Giza Leszek                                                                                         
Giza Wiesława                                                                                       
Głowacka Aleksandra                                                                                 
Głowacka Jolanta                                                                                    
Głowiński Rafał                                                                                      
Gmys Michał                                                                                         
Gołembiewski Lech                                                                                   
Gonciarz Michał                                                                                     
Gonciarz Roman                                                                                      
Goś Wacław                                                                                           
Gotowska Ewa                                                                                        
Górniewska Dorota                                                                                   
Górniewski Grzegorz                                                                                 
Górniewski Wiesław                                                                                  
Górniewski Zbigniew                                                                                 
Górski Marian                                                                                        
Górski Tadeusz                                                                                      
Grysiński Kazimierz                                                                                 
Grzempowski Henryk                                                                                  
Hencel Andrzej                                                                                      
Hofman Andrzej                                                                                       
Hoppe-Cieślak Kinga                                                                                 
Jakubczak Andrzej                                                                                   
Jakubczak Michał                                                                                     
Jakubowski Bernard                                                                                  
Janasz Tomasz                                                                                       
Janicki Józef                                                                                       
Janiszewski Wojciech                                                                                
Jankowski Marcin                                                                                     
Jankowski Paweł                                                                                     
Jarosz Jacek                                                                                        
Jasiek Krzysztof                                                                           
Jeleń Wojciech                                                                                      
Jeszka Marian                                                                                        
Jurak Mirosław                                                                                      
Jurak Paweł                                                                                         
Jurak Stanisław                                                                                     
Kaczmarek Andrzej                                                                                   
Kaczmarek Paweł                                                                                      
Kaczmarek Roman                                                                                     
Kałas Zenon                                                                                         
Kamień Violetta                                                                                      
Kamiński Stefan                                                                                     
Kanabaja Dariusz                                                                                     
Kanabaja Zdzisław                                                                                   
Kania Edward                                                                                        
Kańkowski Jan                                                                                        
Karkowski Tadeusz                                                                                   
Karwecki Andrzej                                                                                     
Kaźmierczak Justyna                                                                                 
Kaźmierkowski Janusz                                                                                
Kempinski Błażej                                                                                     
Kempiński Eugeniusz                                                                                 
Kirchner Andrzej                                                                                    
Kluska Genowefa                                                                                     
Kluska Kazimierz                                                                                    
Kluska Marek                                                                                         
Kłonowski Zygmunt                                                                                   
Knap Sławomir                                                                                       
Kocięcki Mariusz                                                                                     
Kolber Dariusz                                                                                      
Kołacz Andrzej                                                                                      
Kostecki Andrzej                                                                                    
Kowalczyk Robert                                                                                    
Kowalczyk Roman                                                                                      
Kowalski Andrzej                                                                                    
Kowalski Wojciech                                                                                   
Kozioł Grzegorz                                                                                     
Kozłowski Adam                                                                                      
Kozłowski Andrzej                                                                                    
Kozłowski Ireneusz                                                                                  
Kożuszek Henryk                                                                                     
Krajewski Tomasz                                                                                    
Kraska Jerzy                                                                                        
Krasulak Rafał                                                                                       
Krause Marcin                                                                                       
Krawczak Marek                                                                                      
Krężel Piotr                                                                                        
Krowicka Elżbieta                                                                                   
Krowicki Lech                                                                                        
Kruszyński Mirosław                                                                                 
Krzemiński Jan                                                                                      
Krzyżan Daria                                                                                       
Książak Kazimierz                                                                                   
Kubacki Marcin                                                                                       
Kucharski Marek                                                                                     
Kuczkowski Andrzej                                                                                  
Kujawa Tomasz                                                                                       
Kwiatkowski Ryszard                                                                                 
Lackowski Zenon                                                                                      
Lesicki Marek                                                                                       
Leszczyński Jerzy                                                                                   
Leśkiewicz Marek                                                                                    
Lewandowska Sylwia                                                                                  
Lewandowski Władysław                                                                                
Lorek Kazimierz                                                                                     
Lutyński Mirosław                                                                                   
Łańcucki Witold                                                                                      
Łassa Bolesław                                                                                      
Łassa Małgorzata                                                                                     
Łysak Małgorzata                                                                                    
Matyka Marcin                                                                                       
Mazurkiewicz Mariusz                                                                                
Miękczyński Krzysztof                                                                               
Mikołajczak Małgorzata                                                                               
Mrotek Wiesława                                                                                     
Murawka Elżbieta                                                                                    
Musiał Zbigniew                                                                                      
Niemczewska Anna                                                                                    
Niemczewski Marian                                                                                   
Nietz Stefan                                                                                        
Nitka Danuta                                                                                        
Nowakowski Piotr                                                                                     
Nowicki Józef                                                                                       
Olszewski Włodzimierz                                                                                
Ostrowicki Leszek                                                                                   
Ostrowicki Marek                                                                                    
Ostrowicki Tadeusz                                                                                   
Ostrowski Adam                                                                                      
Ostrowski Krzysztof                                                                                  
Ościak Bogdan                                                                                       
Oślizło Wiesław                                                                                     
Padewski Marek                                                                                       
Paprocki Stanisław                                                                                  
Pazdan Marcin                                                                                        
Pączka Albin                                                                                        
Pączka Andrzej                                                                                      
Pączka Małgorzata                                                                                    
Pączka Paweł                                                                                        
Picz Dorota                                                                                          
Pieczka Henryk                                                                                      
Pikuła Piotr                                                                                        
Płotka Mirosław                                                                                      
Pokora Anna                                                                                         
Polasik Kazimierz                                                                                    
Polasik Krzysztof                                                                                   
Polasik Mariusz                                                                                     
Przybylski Kornel                                                                                    
Radzik Grzegorz                                                                                     
Radziszewski Kazimierz                                                                               
Rak Wojciech                                                                                        
Rode Leszek                                                                                         
Rode Marzena                                                                                         
Rogalski Leszek                                                                                     
Rostek Stanisław                                                                                     
Rubaszewska Maria                                                                                   
Rubaszewski Łukasz                                                                                  
Rybarczyk Wiesław                                                                                    
Rychel Krzysztof                                                                                    
Rzepecki Jan                                                                                         
Rzępołuch Jan                                                                                       
Salom Marzena                                                                                                        Sarnowski Krzysztof                                                                                 
Sergot Michał                                                                                       
Sikorska Violetta                                                                                   
Skotnicki Stanisław                                                                                 
Stachowicz Stanisław                                                                                 
Suś Stanisław                                                                                       
Szarpak Zygmunt                                                                                     
Szczerbicki Marian                                                                                  
Szewczyk Elżbieta                                                                                   
Szpojda Piotr                                                                                        
Sztejka Krzysztof                                                                                   
Szufrajda Witold                                                                                    
Szulc Witold                                                                                         
Szwajkowski Stanisław                                                                               
Szychowski Wincenty                                                                                  
Ściesiński Piotr                                                                                    
Świtała Tomasz                                                                                      
Tadyszak Aleksandra                                                                                 
Topoliński Ryszard                                                                                  
Tuchółka Wojciech                                                                                    
Walat Anna                                                                                          
Walorczyk Wojciech                                                                                  
Wargin Izabela                                                                                       
Wawrzyniak Andrzej                                                                                  
Wesołowski Andrzej                                                                                   
Wiaderkiewicz Tadeusz                                                                               
Wierzbińska Agnieszka                                                                               
Wierzbiński Jarosław                                                                                 
Wierzbiński Sylwester                                                                               
Więckowski Dariusz                                                                                   
Winiecki Marek                                                                                      
Wiśniewski Jan                                                                                      
Wiśniewski Krzysztof                                                                                 
Wiśniewski Teodor                                                                                   
Wojciechowska Katarzyna                                                                              
Wojnowski Krzysztof                                                                                 
Wygenka Władysław                                                                                   
Zalewski Edward                                                                                      
Zalewski Mirosław                                                                                   
Zalewski Zbigniew                                                                                    
Ziemiański Ryszard                                                                                  
Zimnicki Józef                                                                                      
Ziołecka Zofia                                                                                       
Zygiel Michał                                                                                       
Zygiel Zbigniew                                                                                      
Gospodarstwo Rolne „Osówiec”   Sp. z o.o.                                                           
Gospodarstwo Rolne  „Strzelewo” Sp. z o.o.                                                         
Gospodarstwo Rolne „Ślesin” Sp. z  o.o.                                                            
Gospodarstwo Rolne „Wojnowo” Sp. z                                                             
Gospodarstwo Rolne „Krąpiewo” Sp. z o.o.                                                             
Gospodarstwo Rolne „Teresin”Sp. z o.o.                                                            
Grupa Producentów Owoców GALSTER Sp. z o.o.                                                         
UTP- Rolniczy Zakład Doświadczalny
Sklepy Ogólnospożywcze „Delikatesy” Mariusz Rogawski, Renata Rogawska – sp.j.
Czesław Lubowicz Zakład Ogólnobudowlany
Leopold Zwoliński Przedsiębiorstwo Handlowe ZGODA
AUTO-FRANCZAK Rafał Franczak, Artur Smoliński s.c.
Alicja Drozdowska Biuro Handlowe „Delta”
Zakład Elektroinstalacyjno – Pomiarowy  Edmund Przygocki
Lakiernictwo Pojazdowe Mieczysław Torzecki
Pracownia Metalo – Plastyczna  Mariusz Janiszewski
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „AG-MED” Krzysztof  Jakś


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (21 maja 2013)
Opublikował: Magdalena Kieras (21 maja 2013, 16:20:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3402

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij